SME ROAR.

NAVRHUJEME INTERIÉRY, RODINNÉ DOMY A TVORÍME VIZUALIZÁCIE.

Sme editorské architektonické štúdio založené Michalom Romancom a Patrikom Kuvom v roku 2016. Obaja sme absolventi fakulty architektúry v Bratislave a po skúsenostiach v rozličných ateliéroch sme sa rozhodli pre vlastnú tvorbu.

Proces tvorby

Proporcia, materialita, prispôsobenie sa lokálnym podmienkam, odvolávky na miestny urbanizmus a tradíciu, vplyvy okolia a zelene, požiadavky investora, hľadanie kompromisu… architektonické navrhovanie v sebe zahŕňa množstvo rôznych podstatných tém, s ktorými sa snažíme denne pracovať.

Proces našej tvorby sa dal popísať ako architektonický pragmatizmus s motívom inovácie.

Pri našom navrhovaní vzniká mnoho rozličných variant. Odlišných odpovedí na jedno zadanie. Pomocou nich sa overuje správnosť riešenia, za účelom objavenia toho najoptimálnejšieho návrhu.

Pri každom projekte spolupracujeme s vybranými externými odborníkmi, organizujeme pravidlené design meetingy s kolegami z oboru. Tak získavame na zadanie pohľad zvonku, nové podnety a dôležitú objektívnu kritiku.

Ing. arch. Michal Romanec

architektúra I interiér

Ing. arch. Patrik Kuva

architektúra I vizualizácie

Bc. Denisa Kollárová

junior architekt