Author: Kusi

Architektúra (lat. architectura, zo starogr. ἀρχιτέκτων [arkʰitéktɔːn] – „hlavný staviteľ“ ← starogr. ἀρχι- – „prvý“, „hlavný“ a starogr. τέκτων – „remeselník“, „staviteľ“, „tesár“) je umenie a veda o navrhovaní a stavbe budov, objektov, stavieb a ich súborov, pamätníkov, rôznych architektonických doplnkov.   Počiatky architektúry Počiatky dejín architektúry siahajú do chvíle, keď človek neprihliada len na základné požiadavky stavby, ale dokáže v jej formovaní