STATUS:

TYP:

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

ROK:

Q2 2017

AUTORI:

Architekti Šebo Lichý + ROAR