Pre územie sme navrhli obytnú štruktúru spoločenského bývania, ktorá v lokalite neosobného “parkovacieho” prostredia chýbala. Návrh pozostáva z 3 rovnakých bytových domov. Dva z nich majú polouzavretý spoločný dvor. Ostatný bytový dom má v partery navrhnutú škôlku a k nej nadväzujúci park a ihrisko smerom k rodinným domom. Priestor medzi bytovými domami navodzujú susedskú atmosféru a vytvárajú priestor pre spoločný komunitný život. Škôlka je navrhnutá tak aby vo večerných hodinách slúžila ako komunitné centrum pre miestnych obyvateľov, ktorý môžu tráviť čas ako vo vnútri objektu ta aj vonku pred objektom. Konceptom v tomto prípade sú ľudia a ich priestor medzi domami.

STATUS:

TYP:

NOVOSTAVBA

MIESTO:

-

ROK

2022

AUTORI:

Patrik Kuva, Michal Romanec