Dom z medzivojnového obdobia stojí na nárožnej parcele na okraji parku v mestskej časti Žiliny- Závodie. Parcelu uzatvára spojitým objemom domu s hospodárskou budovou a nárožnú polohu vydarene akcentuje hmotou veže. Viac ako 80-ročný dom v pôvodnom stave v sebe ukrýva premyslený remeselný detail, kvalitné materiály a solídnu dispozíciu so vzdušnými priestormi. Snahou návrhu je rozviť potenciál pôvodného architektonického riešenia a umocniť jeho priestorovú kvalitu. Dom bude adaptovaný efektívnejšiemu využitiu na potreby sidla IT firmy, avšak bez výrazných zásahov do domu ako celku. Hospodárska budova bude transformovaná na ateliér majiteľa domu, slúžiaci na prácu a prezentáciu prevažne digitálneho obsahu potencionálnym klientom. Budova bude konceptuálnym novotvarom, objemom a materiálom vychádzajúcim z typológie stodoly. Tendenciou projektu je predovšetkým zachovanie architektonických hodnôt objektu, ich obnova, kultivácia a citlivé prispôsobenie požiadavkám novej funkcie.

 

STATUS:

REALIZÁCIA

TYP:

REKONŠTRUKCIA

MIESTO:

ZILINA

AUTORI:

Patrik Kuva, Tatiana Kuva, Michal Romanec

ROK:

2021