TYP:                       SÚŤAŽ

KLIENT:                  TRNAVA

SPOLUPRÁCA:      ROAR + TVAR

LOKALITA:             BRATISLAVA

Tím: Patrik Kuva, Michal Romanec, Tomáš Pohanič, Michal Buranovský, Bohdan Hollý, Adela Tichá, Jozef Šefčík

Našim cieľom pri transformácii kina Hviezda na kultúrne centrum bolo prepojiť aktivity v kultúrnom centre s verejným priestorom a zároveň rozšíriť verejný priestor o priestory kultúrneho centra. Dosahujeme to rozšírením a aktiváciou prvku mestskej lodžie, pričom umiestnením kaviarne a prenajímateľných priestorov po stranách benefitujeme aj z priečnych prepojení medzi Hlavnou a Paulínskou ulicou, čím budovu lepšie zapájame do organizmu mesta. Centrom budovy sa stala nová, zväčšená sála umožňujúca multifunkčné využitie a prepojenie s priestormi v rámci budovy a verejným priestorom pri nej. S potrebou nových priestorov v rámci lokalitného programu sme sa vysporiadali rozšírením mestskej lodžie a pridaním samostatnej hmoty – administratívneho bloku do strešnej krajiny.