STATUS:

TYP:

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

MIESTO:

MLADÁ BOLESLAV

ROK:

Q1 2018

AUTORI:

Architekti Šebo Lichý, SPOTH, prof.ak.arch. Imrich Vaško, Ing. arch, Ladislav Bartko

VIZUALIZÁCIE:

SPACEFORMS architects