Námestie sv. Michala má svoje vlastné charakteristiky. Patrí medzi ne najmä jeho prírodný topografický profil, kostol a kaplnka obklopené zeleňou umiestnené v jeho centre, špecifický predpriestor s chodníkom a miernym svahom pred meštianskymi domami a nakoniec hlavná cesta lemujúca jednu z jeho štyroch strán. Absencia citlivého prístupu k týmto charakteristikám historicky spôsobila postupné zahlcovanie námestia statickou dopravou, budovami a nekoncepčnou zeleňou čo nakoniec vyústilo k vzniku celkovo nehomogénneho a nefunkčného verejného priestoru.
Návrh reaguje na charakteristiky námestia a v správnej miere ich využíva alebo potláča. Jeho hlavným cieľom je opätovne sfunkčniť námestie ako verejný priestor. To plánujeme dosiahnuť vypustením statickej dopravy v obdĺžnikovom priestore námestia, vytvorením pobytových plôch s rôznymi atmosférami a jasným definovaním hlavnej časti námestia. Hlavnú komunikáciu na ul. SNP navrhujeme nerozširovať vzhľadom na potrebu skľudneniu dopravy na ulici Podzámska. Z dlhodobého hľadiska návrh počíta s obchvatom Hlohovca ktorý odbremení centrum mesta od intenzivnej dopravy. Námestie je historicky zo strany ul. SNP vymedzené komunikáciu a preto je ulica v kontakte s námestím po celej dĺžke vymedzená intenzívnejšou zeleňou, povrchom a aj drobnou architektúrou vo forme charakteristickej autobusovej zastávky. Tá slúži zároveň aj ako miesto pre osadenie stojanov pre bicykle a ako informačný panel. Kontinuálny povrch ulice SNP je prerušený v jednom bode kde prichádza do kontaktu s ul. M.R. Štefánika. V návrhu je v tomto bode zreteľné aj zjednotenie jej povrchu s námestím.
Kultúrne podujatia v meste budú mať dostatok miesta v hlavnej časti námestia. Priestor je dostatočne variabilný pre umiestnenie stánkov, pódia o veľkosti 8×6 metrov alebo menších pódií na rôznych miestach. Novovzniknutý priestor so stromami lemujúci ulicu SNP a námestie bude využívaný ako priestor pre trvalé, alebo dočasné umelecké diela.
2. Miesto spolu s TVAR a @la.arch
STATUS:

SÚŤAŽ

TYP:

NOVOSTAVBA

MIESTO:

HLOHOVEC

ROK:

2020

SPOLUPRÁCA:

TVAR ARCHITEKTI / la.arch