STATUS:

súťaž

TYP:

obecný dom

MIESTO:

Moravské Bránice - CZ

ROK:

2017

SPOLUPRÁCA:

Ing. .arch. Táňa Kuva