TYP:                       SÚŤAŽ

KLIENT:                  IVANKA PRI DUNAJI

SPOLUPRÁCA:      ROAR + TVAR

LOKALITA:             BRATISLAVA

Tím: Patrik Kuva, Michal Romanec, Tomáš Pohanič, Michal Buranovský, Bohdan Hollý,

Pri rekonštrukcii Osvetovej besedy sme sa rozhodli zachovať hlavnú hmotu pôvodnej sály s charakteristickou valbovou strechou, ktorú vnímame ako akýsi archetyp verejnej budovy v Ivanke pri Dunaji. Podobnú siluetu majú aj iné významné budovy obce ako Obecný úrad či Matičný dom. Chápeme to ako hodnotu v urbanizme obce, ktorá si zaslúži byť zachovaná.

 

Nové vstupné foyer a obradnú sálu koncipujeme ako novotvar, jasne tvarovo a hmotovo odlíšený od hmoty sály. V pôdoryse novotvar zhruba sleduje obrys pôvodného vstupného objektu. Od Námestia sv. Rozálie je ale odstúpený, čím vzniká malá terasa s výhľadom do parku. Novotvar je s pôvodnou sálou prepojený prvkom sokla, ktorý prechádza do zábradlia terasy.

 

Hlavný vstup do objektu je z “dvora”, ktorý dostáva nový význam. Slúži ako nástupný priestor a predpolie sál pre rôzne podujatia. Zároveň svojou orientáciou voči ulici vymedzuje priestor pre návśtevníkov a slúži ako samostatný verejný priestor so svojim vlastným charakterom. Je voľným rozširením parku na námestí a zároveň poskytuje jeho návštevníkom inú, komornejšiu atmosféru. Pri vstupe je nový prvok sokla vyartikulovaný ako lavica na sedenie.

 

Tento návrh ocenila porota 2. miestom.