Koncept nového kultúrno-komunitného centra Dlhé Hony vychádza hlavne z kontextu jeho bezprostredného okolia, osadenia okolitých objektov a ich vzájomného prepojenia.  Vstupy do budovy sú umiestnené na severovýchodnej (obslužný vstup) a južnej fasáde (hlavný vstup). Život v budove sa viaže okolo centrálneho zeleného átria, po ktorého obvode sú umiestnené hlavné priestory centra. Od obvodu átria bude smerom do vnútra budovy vsadená ochodza, ktorá je okrem komunikačného jadra zároveň aj výstavným priestorom. Smerom ku menším sálam (sála B a sála C) je ochodza rozšírená na rozšírený výstavný priestor. Na ochodzu sú napojené všetky časti budovy – vstupný foyer s kaviarňou, hlavná sála a nácvikové sály spolu so zázemím, triedy, kreatívne centrum (workshop), kancelárie, skladové priestory a hygieniecké zázemie centra. Vizuálne prepojenie priestorov ktorých funkcia to umožňuje je zabezpečené presklenými stenami. Cieľom tohto riešenia je vizuálne priniesť exteriérový priestor a svetlo z átria aj do interiéru. Zelené atrium je má okrem oddychového a vizuálneho významu aj chladiacu funkciu. Vďaka pomeru intenzívnej vegetačnej plochy a plochy použitých nasiakavých povrchov pre zadržanie vody je v átriu oproti otvorenej trávnatej ploche dosiahnutá nižšia teplota vzduchu. Tieň v átriu je dosiahnutý, vysadením stromov so širokou kompaktnou korunou.

Priľahlé trhovisko poskytuje kultúrnemu centru pridanú hodnotu, preto s ním budova komunikuje prostredníctvom presklenej fasády vstupného foyeru, ktoré je oproti pôvodnému obrysu stavby ustúpená o 3m a prestrešená subtílnym prístreškom vyrobeným z recyklovaného hliníka. Vo vstupných priestoroch sa nachádza zdieľaná funkcia kaviarne, ktorá je pridanou hodnotou vstupného a uvítacého priestoru komunitno-kreatívneho centra . Na opačnej strane od foyeru je umiestnené triedy so samostatným vstupom, opäť umožňujúce rozšírenie smerom do átria. V podzemnom podlaží sa nachádza zázemie pre technológie , skladové priestory a zázemie KKC.

 

Ostatné návrhy: https://www.archinfo.sk/sutaze/slovenske/rekonstrukcia-a-revitalizacia-kulturno-komunitneho-centra-dlhe-hony-vysledky-sutaze.html

STATUS:

SÚŤAŽ

TYP:

REKONŠTRUKCIA

MIESTO:

TRENČÍN

AUTORI:

Michal Romanec, Patrik Kuva, Soňa Langová, Kika Čangelová, Kiko Julínek, Michal Buranovský, Tomáš Pohanič, Bohdan Hollý