Pozemok, na ktorom sa nachádza navrhovaná vila, má komplikovanú topografiu terénu. Problém, ktorý vytvoril návrh – určil orientáciu domu, napojenie, podlažnosť a osadenie. Vytvorili sa tak prirodzené pobytové terasy a priestory vo svahu. Orientácia na panoramatický výhľad smerom do diaľky ponad susedov. Zvyšok pozemku sme spätne zalesnili pre silnejší prírodný pocit na kopci.

STATUS:

TYP:

NOVOSTAVBA

MIESTO:

-

ROK

Q2 2023

AUTORI: ROAR: Patrik Kuva, Michal Romanec + ASL - Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Imro Vaško,