Centrum voľného času v súčasnosti tvorí dvojica budov, ktoré sú umiestnené na pozemku susediacom so zástavbou rôzneho typu a výšky. V súčasnosti sú budovy v zlom stave a ich priestory nie sú vyhovujúce pre fungovanie CVČ. Náš návrh tvorí rozsiahly zásah do pôvodných hmôt spolu s nadstavbou podlažia a prístavbou športovej haly. Hlavným cieľom bolo vytvoriť miesto pre potrebné aktivity, spolu so zatraktívnením architektúry centra voľného času.

STATUS:

TYP:

REKONŠTRUKCIA

MIESTO:

BRATISLAVA

ROK:

Q1 2019

SPOLUPRÁCA:

DENISA KOLLÁROVÁ