DAAD 2024 – prvá prednáška ROAR

DAAD 2024

 

Koniec mája  sa ako zvyčajne niesol v znamení festivalu Dni architektúry a dizajnu (DAAD) 2024, ktorý opäť priniesol množstvo kvalitných podnetov a inšpirácií. Tento rok bol pre nás výnimočný, pretože sme dostali pozvánku zúčastniť sa aj my, čo nás nesmierne potešilo. Téma festivalu bola – NÁDEJ. Nádej cez tvorbu mladých architektov. Do prezentácie nás pozvali ako jediných v spolupráci s TVAR Architektami. Pozvanie s kolegami nám prišlo prirodzene, keďže s TVAR Architektmi trávime mnoho času nielen pri práci, ale aj mimo nej.

 

 

Slovo SPOLUPRÁCA sa stalo ústredným motívom našej prezentácie, symbolizujúcim našu každodennú činnosť aj osobné vzťahy. V ateliéri aj mimo neho trávime čas spoločne – pri práci, pri káve, na bicykli, delíme sa o záujmy a riešime spoločné problémy. Tento presah medzi pracovným a osobným životom sme chceli zdôrazniť aj v našej prezentácii.

 

 

Na úvod prezentácie sme sa venovali vzniku našich ateliérov. TVAR Architekti začali s veľkou zákazkou, ktorej zisk im umožnil založiť a zariadiť ateliér. Nešlo len o pracovný priestor, ale aj o miesto na diskusie o odborných a osobných témach. Za okrúhlym stolom, pri ktorom diskutujeme, hrávame pingpong a raňajkujeme, vznikol aj náš ateliér ROAR. Stáli sme pred otázkou, či pracovať samostatne, pod niekým alebo založiť vlastné štúdio. Túto príležitosť sme neodmietli a vznikol ROAR.

 

 

Naša spolupráca presahuje hranice ateliéru. Vrámci dobrých susedských vzťahov medzi Mišom- ROAR a Mišom – TVAR, kde si ako susedia vidíme do okien, vznikol v Mišovej – TVAR hlave nápad organizovať komunitné podujatie Blšák. Zapájame sa tak do komunitného života v Ružovej doline – Delfín, kde trávime čas spolu, rozprávame sa, venčíme psy a strážime si deti. Na jednom z „Palušových“ domov sa nám podarilo obnoviť pobytovú strechu, kde sa stretávame s menšou komunitou susedov.

 

Prečo súťažíme? Túto otázku sme si kládli viackrát. Súťaženie nám prináša mnoho benefitov – slobodu tvorby, odborné ohodnotenie od kolegov architektov, nové informácie, absenciu stereotypov a spoznávanie nových miest. Súťaženie nás baví a spája, aj keď je nás už osem, čo sa chcú k tomu vyjadriť.

 

Posledná časť prednášky bola venovaná nášmu obľúbenému projektu KKC Dlhé Hony v Trenčíne, kde sme skončili na druhom mieste. Tento projekt v sebe nesie princípy, ktoré nás charakterizujú – ekologická, spoločenská a kultúrna udržateľnosť.

 

 

 

 

Ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa festivalu DAAD 2024. Napriek stresu sme si túto skúsenosť užili a veríme, že sme sa stali inšpiráciou aj pre ostatných účastníkov. Festival bol pre nás cennou skúsenosťou a sme radi, že sme mohli prispieť svojím pohľadom na architektúru a dizajn.

 

 

 

 

link na prezentáciu: https://www.dropbox.com/scl/fi/e8tmb6yf37g9mealochm8/Prezentacia-2024-TVARROAR.pdf?rlkey=871vjitvlqlzo021c8cmb36d8&dl=0