TYP:                       SÚŤAŽ

KLIENT:                  VŠMU

SPOLUPRÁCA:      ROAR + TVAR

LOKALITA:             BRATISLAVA

 

Tím: Patrik Kuva, Tomáš Pohanič, Michal Romanec, Michal Buranovský, Bohdan Hollý, Jozef Šefčík

Cieľom riešenia je okrem zhmotnenia zadaných programových požiadaviek a zapojenia nového objektu do zástavby komplexu VŠMU aj vytvorenie zjednoteného stretávacieho priestoru. Vďaka tomu sme zrozumitelnejšie zadefinovali ulicu Svoradovu ako ulicu na ktorej je umiestnená vysoká škola. V predpolí školy vznikol voľný priestor s pridruženým spoločným vstupným lobby ktorý vytvára s okolím nový vzťah. Zároveň sa interiér vstupného priestoru vizuálne prehĺbuje smerom do ulice a do dvora. Vysoké svetlé výšky miestností sme dosiahli vďaka koncentrovaniu sál a ateliérov nad sebou na jednej strane a kabinetov a ostatných priestorov na strane druhej. Toto rozdelenie nám umožnilo aj prepojenie novostavby s divadelnou fakultou na každom podlaží. Pohybovať sa po budove je možné cez komunikačné jadro na fasáde, existujúci výťah a schodiská divadelnej fakulty. Pridaný je aj navrhovaný “nákladný” výťah umiestnený v náväznosti na ateliéry, sálu, vstupné lobby a dekanát.