Nová knižnica na okraji Esterházyho parku prepája rôzne typy urbanistických priestorov mesta Galanta a zároveň dopĺňa priestory a funkcie, ktoré v meste absentujú. Návrh pracuje s rešpektom k pôvodnému urbanizmu a limitom územia ako aj pamiatkovej hodnote miesta. Novodobé knižnice v súčasnosti neplnia len monofunkčnú úlohu, ale sú multifunkčným kultúrno-spoločenským miestom pre komunitné podujatia a mestotvorné aktivity. Tieto požiadavky sú aj východiskom riešenia návrhu. Využitím existujúcej zástavby, jednej z mála pôvodných štruktúr v meste, vytvárame rôzne atmosféry – menšie pátio, átrium, dvor a námestie. Všetky priestory sú využiteľné nielen pre účely knižnice, ale v podstatnej miere aj ako komunitné miesta. Pôvodná viackrát prestavaná a dostavaná budova meštianskej školy získava vertikálnym otvorením novú priestorovú kvalitu. Nevyhnutné oplotenie areálu sa stáva príležitosťou – pavilónom – využívame ho na sedenie, kontakt s knižnicou, prechod, letné čítanie, no takisto aj ako vhodné ohraničenie na vytvorenie pokojovej časti knižnice. Takýto novovzniknutý chránený a kontrolovaný verejný priestor, v súčasnosti v Galante chýba a má za cieľ podporiť život miestnych komunít. Novostavba, vstupné krídlo s kaviarňou a sálou, je kolmo napojené na existujúcu budovu. Hmotovo-objemovou inšpiráciou je pôvodný urbanizmus v blízkom okolí stavby. Krídlo oddeľuje intímnu atmosféru knižničného dvora od verejného námestia, kam je primárne orientovaný priestor kaviarne. Dvor slúži ako chránený otvorený priestor knižnice predovšetkým na účely pokojného čítania, no využiteľný aj ako rozšírenie sály v prípade rôznych podujatí. Sálu je možné otvárať do námestia, knižničnej záhrady a takisto príležitostne cez plot do parku s kaštieľom. Sála s prestrešením sa dotýka plota, čím tvorí charakter pohľadu smerom z Galantského parku. Námestie počíta v budúcnosti s doplnením a oživením existujúcich budov v okolí parcely na verejné, živé prevádzky. Dispozično-priestorové riešenie knižnice je logické a vychádza z potrieb jednotlivých oddelení. Rušnejšie detské oddelenie je v blízkom kontakte s verejnými priestormi kaviarne, významnejšie prepojené na vonkajšie priestory dvora. Oddelenie pre dospelých je orientované do pokojnejšej časti existujúcej budovy, využívajúce priestorovosť a charakter pôvodného krovu. Takisto má však aj kontakt s verejným priestorom námestia. Interiér je rôznorodý, pôvodná chodbová dispozícia meštianskej školy sa strieda s otvorenými priestormi študovní, na niektorých miestach cez otvory až do krovu. Do výklenkov zasunuté útulné zákutia na čítanie poskytujú priestory na rozjímanie s výhľadmi do parku a námestia. Detské oddelenie je usporiadané voľnejšie s orientáciou na zelený dvor. Architektúra, tektonika a štruktúra fasády, strešnej krytiny a oplotenia vychádza z tradície pôvodných budov, zjednotené do celku pomocou monochromatického stvárnenia a farebnosti.

STATUS:

SÚŤAŽ

TYP:

REKONŠTRUKCIA

MIESTO:

GALANTA

ROK

Q2 2023

AUTORI:

Patrik Kuva, Michal Romanec, Soňa Langová, Kristína Čangelová, Kristián Julínek, Adel Tichá