Budova skrytá za stromami

Budova TZP sa nachádza v zalesnenej časti pozemku v objatí stromov, osadená v terénnej depresii. Nevytvára tak nežiaduci kontrast a pri pohľadoch z mesta je takmer nevnímateľná.

 

Prepojenia na pozemku

Umiestnenie programu do jednej kompaktnej hmoty ponecháva zvyšok pozemku pre parkové úpravy a krajinárske stvárnenie. Sieť chodníčkov spája najvyšší bod pozemku – priestor TZP s najnižším bodom – Angyalovym domom a prepája ho s mestom. Chodníčky ponúkajú alternatívu mierneho, scénického výstupu po vrstevnici alebo priamejšieho terénneho schodiska.

 

Vstup uprostred dispozície – skrátenie trás pohybu

Umiestnením budovy do svažitej časti pozemku sa vstupné podlažie dostáva doprostred dispozície, odkiaľ je blízko na ubytovacie podlažia aj k ostatnému príslušenstvu a vybaveniu budovy, čim sa skracujú trasy pohybu po budove.

Átrium – hlavný komunitný a komunikačný priestor budovy

Jadrom budovy je priestor okolo kruhového vnútorného átria. Prostredníctvom svetlíka presvetľuje vnútorné priestory a slúži ako komunikačný priestor, z ktorého má návštevník prehľad o celej budove. Zároveň má komunitný charakter, keďže sa doňho otvárajú a slúži ako predpriestor pre spoločenské priestory budovy – jedáleň, multifunkčnú sálu či kuchynky pri izbách.