Rodinný dom s troma bytovými jednotkami umiestnený do centra svažitého pozemku. Dom využíva morfológiu terénu a svojim osadením umožňuje dvom bytom prístup priamo z terénu. Presklené steny/okná sú prestriedané tak, aby neboli nad sebou, čo vytvára priestor na diaľkové výhľady a pocit súkromia.

STATUS:

TYP:

NOVOSTAVBA

MIESTO:

BORIK

ROK

Q2 2019

AUTORI: ROAR: Patrik Kuva, Michal Romanec + ASL: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Imro Vaško,